ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

παρουσίαση βιβλίου στην αίθουσα του Π.Κ.