Από την παρουσίαση του βιβλίου "Το Στίγμα" της κ. Ρούλας Σαμαϊλίδου (14/11/2016)

Από την παρουσίαση του βιβλίου "Το Στίγμα" της κ. Ρούλας Σαμαϊλίδου (14/11/2016)

Τα πρόσωπα είναι με σειρά από αριστερά η Εβίτα, η Τούλα, ηκ.  Δώρα Νίτσα , η συγγραφέας κ. Ρούλα Σαμαϊλίδου & η ψυχολόγος κ. Αγγελική Μούρτζιου