ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τα Παιδικά τμήματα το Σάββατο 26 Οκτωβρίου δε θα λειτουργήσουν.