Στοιχεία Λειτουργίας Εκδρομικού Τμήματος

Στο Εκδρομικό τμήμα υπεύθυνη είναι η κα Παπαδοπούλου Φωτεινή