ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2020
 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11 - 13/9/2020
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020
 

ΜΑΡΟΚΟ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ

1-5/6/2020
 

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ

14/3/2020
 

(συνολικά 159 εγγραφές)