Υπεύθυνη λειτουργίας εκδρομικού τμήματος του ΠΚΕ

Φωτεινή Παπαδοπούλου

Τηλ.: 6972257383

email:fpapadop@cosmote.gr