Στοιχεία Λειτουργίας Μουσικού Τμήματος

Στο Τμήμα Έντεχνης Μουσικής υπεύθυνος είναι ο κ. Κασόλας Νίκος και λειτουργεί κάθε Δευτέρα 18:30 - 21:30
Μαέστρος: 
Γιώργος Γκαβογιάννης


Στο Τμήμα Παροδοσιακής Μουσικής υπεύθυνος είναι ο κ. Κασόλας Νίκος και λειτουργεί κάθε Τρίτη 18:30 - 21:00
Μαέστρος:
Νίκος Ευβοιώτης


Στο Τμήμα Λαϊκής Μουσικής υπεύθυνη είναι ο κος  Κασόλας Νίκος και λειτουργεί κάθε Τετάρτη 17:30 - 20:30. 
Μαέστρος: Κώστας Μήτσιος 

Στο Τμήμα Χορωδίας υπεύθυνη είναι η κα Μπέη Βασιλική.
Λειτουργία:
Δευτέρα 16:00 - 1900
Μαέστρος: Αθανάσιος Θάνος