ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ Π.Κ.

ΩΡΑ 20:30

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ