ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,    Αθήνα, 2-11-2021
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Η Εφορευτική Επιτροπή του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αττικής ,στη συνεδρίασή της την  1-11-2021,αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών από 15/11/2021–19/11/2021 με ηλεκτρονική ψηφοφορία και
 
Κ Α Λ Ε Ι
τους συναδέλφους μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα που προβλέπει το καταστατικό
 
1. το Διοικητικό Συμβούλιο
2. την Ελεγκτική Επιτροπή
3. την Εφορευτική Επιτροπή
4. τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση
 
να το δηλώσουν εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του Πολιτιστικού Κέντρου.
 
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και οι δηλώσεις συνδυασμών θα γίνουν δεκτές στις 5-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 – 17:30 στο Π.Κ. (3ης Σεπτεμβρίου 110, Αθήνα).
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι συνάδελφοι που έγιναν μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου μέχρι τις 15-8-2021 και υπηρετούν στο Νομό Αττικής.
 
Για την Εφορευτική Επιτροπή
 
Η Πρόεδρος                  O Γραμματέας
                      Γεωργία Αλεφάντη Δημήτριος Θεοδωράτος           
 
 
Τα Μέλη
Γεώργιος Γαδέδης
Δικαίος Δικαιούλιας
Κωνσταντίνος Τσιτσιρίδης
Σταύρος Σαχλάς