ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

αναπαλαίωση
 

ΛΟΥΣΙΟΣ 9/10/2022

ορειβατικό τμήμα
 

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ CARL ORFF

2022-2023
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2022-2023

έναρξη
 

ΑΝΔΡΟΣ

11-13/6 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)
 

(συνολικά 573 εγγραφές)