Υποκριτική στην κάμερα

σειρά μαθημάτων
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

6/11/2018
 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

8/11/2018
 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

Η απελευθέρωση της Αθήνας
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

27/9/2018
 

(συνολικά 28 εγγραφές)