ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

6/11/2018
 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

8/11/2018
 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

Η απελευθέρωση της Αθήνας
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

27/9/2018
 

Η κινηματογραφική λέσχη του Π.Κ. πάει σινεμά στην πόλη

6/2/2018
 

(συνολικά 27 εγγραφές)