ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

2021-2022
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ - ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

2020 - 2021
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τμήμα Ξένων Γλωσσών
 

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

στοιχεία λειτουργίας
 

(συνολικά 7 εγγραφές)