ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΒΟΙΩΤΙΑ)

17/10/2021
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

23/10
 

ΗΡΩΔΕΙΟ

13/10/2021
 

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

2021-2022
 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2021 - 2022
 

(συνολικά 32 εγγραφές)