ΚΑΛΕΣΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

2018 - 2019
 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ

21/5/2018
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ

5/2/2018
 

Η χορωδία του ΠΚ στο δήμο Χαϊδαρίου

χορωδία Π.Κ.
 

ΧΟΡΩΔΙΑ Π.Κ.

2017-2018
 

(συνολικά 8 εγγραφές)