ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018 - 2021

Προεδρείο:
 
Πρόεδρος: Αντωνέλου Ευανθία
A΄Αντιπρόεδρος: Φραγκάκης Ιωσήφ
Β΄Αντιπρόεδρος: Τεγόπουλος Χρήστος
 
Γενική  Γραμματέας: Aσιακίδου Σοφία
Α'  Αναπλ.  Γραμματέας: Μπελίτση Τούλα
Β' Αναπλ.   Γραμματέας: Παπαδοπούλου Φωτεινή
Ταμίας: Καζάκου Ελένη
 
Μέλη:
Γκίκας Ιωάννης   

Καλομοίρη Γεωργία (Τζίνα)


Μασούρας Παναγιώτης

Μιχαλόπουλος Γεώργιος

Μπέη Βασιλική 
 
Σιδεράς  Παναγιώτης

Σκαφίδα Μαρία

Φωτοπούλου Ζωή