ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΑ

29/11/2019
 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

23/11/2019
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

14/11/2019
 

ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

3/11/2019
 

MASTER CLASS

η ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ - στο ρόλο της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ
 

(συνολικά 330 εγγραφές)