ΤΜΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

"Υπερασπιστείτε τα Άγραφα"
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

5/11/2018
 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Κάλεσμα
 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

31/3
 

(συνολικά 27 εγγραφές)