ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

Το Ποδηλατικό Τμήμα του Π.Κ. διοργανώνει ποδηλατική εξόρμηση στην Πάρνηθα  την Κυριακή 1/12/1013. 
Σημείο συνάντησης στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου Mont parnes στις 10:30 πμ.
Η πορεία μας θα είναι συνολικά περίπου 23 χλμ. ( γύρος Πάρνηθας ).
Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 29/11/2013 και ώρα 12:00. στην Γραμματεία του Πολιτιστικού. Τηλ. 210-8253303 και 210-8253406.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η βόλτα ενδεχομένως να αναβληθεί, σε αυτή την περίπτωση οι έχοντες δηλώσει συμμετοχή θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από τον υπεύθυνο του τμήματος.

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στην βόλτα αυτή κάθε ποδηλάτης έχει την ελευθέρια και την ευθύνη του εαυτού τού όποιος θέλει έρχεται μαζί μας
2. Πρέπει να είμαστε ενήλικες (+18) . Σε περίπτωση ανηλίκου και σε κάθε περίπτωση πάνω από 15 ετών, θα πρέπει να υπάρχει συνοδεία από τον κηδεμόνα γιατί κανένας δεν φέρει ευθύνη για κανένα άλλο πέραν του εαυτού του.
3. O κάθε ένας έχει την πλήρη ευθύνη του εαυτού του χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων αλλά και τραυματισμών δεν θα υπάρξει η υποστήριξη όταν αυτό είναι εφικτό. Είμαστε όλοι μια ομάδα και θα παραμείνουμε έτσι μέχρι και την λήξη αυτής της κίνησης.
4, Επιπλέον σημαίνει ότι γνωρίζει τις απαιτήσεις της όποιας επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του αλλά αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει η Ποδηλατοβόλτα καθώς και την ευθύνη για την ασφάλεια του και παραιτείται από κάθε απαίτηση κατά του Π.Κ.Ε.  ΟΤΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ.
5 .Η συμμετοχή του κάθε ποδηλάτη στην βόλτα σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής.
 
Ο υπεύθυνος τμήματος
Κωνσταντάκης Κώστας
VPN 437123 – 6979316109

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας
Νίκος Κασόλας   Σοφία Ασιακίδου