Από την παρουσίαση του βιβλίου "ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ, ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ"

φωτογραφίες από τη βραδιά