ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚΟ 20/6

Πέτρος Κουτσιαμπασάκος
το πρόσωπο - ο φίλος - ο πεζογράφος