ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΚ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ
 

ΠΕΡΣΕΣ - ΗΡΩΔΕΙΟ

1/7
 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ

13/5/
 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

24/3/2018
 

Λουτσία ντι Λαμμερμούρ

Ε.Λ.Σ.
 

(συνολικά 257 εγγραφές)