Λουτσία ντι Λαμμερμούρ

Ε.Λ.Σ.
 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ

16/3/2018
 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ

9/3/2018
 

Τεχνοχώρος Cartel

25/2/2018
 

ΘΕΑΤΡΟ ΙΛΙΣΙΑ

14/3/2018
 

(συνολικά 253 εγγραφές)