ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

9/11/2018
 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

8/11/2018
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΣΑΚΗ

15/11/2018
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

5/11/2018
 

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ

8-9/12/2018
 

(συνολικά 330 εγγραφές)