ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

13 - 19/4/2019
 

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΠΠΑ

14/4/20019
 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

14/4/2019
 

ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΑ

10/4/2019
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

8/4/2019
 

(συνολικά 347 εγγραφές)