ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Εφορευτική Επιτροπή του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αττικής, στη συνεδρίασή της στις 5-3-2018, αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών από 16 – 20/4/2018 και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί
Κ Α Λ Ε Ι
τους συναδέλφους μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα που προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή για:
1. το Διοικητικό Συμβούλιο
2. την Ελεγκτική Επιτροπή
3. την Εφορευτική Επιτροπή
4. τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση

να το δηλώσουν εγγράφως στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ή στη γραμματεία του Πολιτιστικού Κέντρου (3ης Σεπτεμβρίου 110, Αθήνα).

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και οι δηλώσεις συνδυασμών θα γίνουν δεκτές μέχρι 22-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι συνάδελφοι που έγιναν μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου μέχρι τις 16-1-2018 και υπηρετούν στο Νομό Αττικής.


Για την Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                              O Γραμματέας
  Κώστας Μουστάκας (VPN 415692)                Δικαίος Δικαιούλιας (VPN 434042)

Αντιπρόεδρος:  Παναγιώτης Καλλιανός (6977211107)

Τα Μέλη
Κώστας Αποστολίδης ( VPN 432500)

Γεώργιος Γαδέδης (6943108891)

Αναστασία Συρράκου (6947439956 )

Νικόλαος Τερζανίδης (6982471045)