Διαδικτυακό σεμινάριο φωτογραφίας

Διαδικτυακό σεμινάριο για τα Κινήματα
και τις Αισθητικές Τάσεις στη Φωτογραφία

Δευτέρα : 29/3/2021 στις 18:00-20:00
 Εισηγήτρια: Κολλάτου Έλενα

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω email στο Πολιτιστικό Κέντρο pkeotena@otenet.gr 

Υπεύθυνος Τμήματος: Ζαχαρίου Δημήτρη