ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ