Στοιχεία Λειτουργίας Φωτογραφικού Τμήματος

Στο Φωτογραφικό Τμήμα υπεύθυνος  είναι ο  κος Λημναίος Παναγιώτης και λειτουργεί κάθε Δευτέρα 17:00 - 21:00.

Δάσκαλος: Τσεβάς Δημήτρης

έναρξη: 3/10/2016