ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Κάλεσμα
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

22 - 28/1/2018
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

2016-2017
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΜΑΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

17-23/2/2016
 

Στοιχεία Λειτουργίας Φωτογραφικού Τμήματος

Στοιχεία Λειτουργίας Φωτογραφικού Τμήματος
 

(συνολικά 12 εγγραφές)