Η τελευταία ποδηλασία του 2016

ποδηλατικό τμήμα
 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Οι 2 τελευταίες ποδηλασίες του έτους
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ποδηλατικό τμήμα
 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Κυριακή 16/10
 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 25/6

τμήμα ποδηλασίας
 

(συνολικά 22 εγγραφές)