ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΚ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ
 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

24/3/2018
 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ

16/3/2018
 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ

9/3/2018
 

ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΧΝΟΣ

11/3/2018
 

(συνολικά 120 εγγραφές)