ΤΟ ΣΚΛΑΒΙ

8/12/2019
 

HAIRSPRAY

13/12/2019
 

ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΑ

29/11/2019
 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

23/11/2019
 

ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ

14/12/2019
 

(συνολικά 130 εγγραφές)