ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 

θεατρική παράσταση

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013
 

(συνολικά 125 εγγραφές)