ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΑΓΑΣ

13/12/2015
 

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

προσφορά για τα μέλη
 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟγυρα, ΟΛΟτελα, ΟΛΟιδιοι
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΟΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΟΣ
 

ΗΛΕΚΤΡΑ του Ευρυπίδη

8/7/2015
 

(συνολικά 131 εγγραφές)