Στοιχεία Λειτουργίας Θεατρικού Τμήματος

Στο Θεατρικό Τμήμα υπεύθυνος είναι ο κος Διαμαντόπουλος Παναγιώτης

Λειτουργία: Δευτέρα 18:00 - 21:00 

Δάσκαλος: Τζαμαλούκας Αντώνης