ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ

13/5/
 

Λουτσία ντι Λαμμερμούρ

Ε.Λ.Σ.
 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ

9/3/2018
 

ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΧΝΟΣ

11/3/2018
 

ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΒΩΤΟΣ

16/2/2018
 

(συνολικά 53 εγγραφές)