στοιχεια λειτουργίας Θεατρικού τμήματος

στοιχεια λειτουργίας Θεατρικού τμήματος
 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 

ΣΑΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟ ΓΙΑΓΚΙΝΙ (ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ)

ΣΑΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟ ΓΙΑΓΚΙΝΙ (ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ)
 

(συνολικά 48 εγγραφές)