Στοιχεία Λειτουργίας Τμήματος Ξένων Γλωσσών

Στο τμήμα Ξένων Γλωσσών υπεύθυνος  είναι ο κ. Τεγόπουλος Χρήστος και η κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου.
Λειτουργία Τμήματος Ιταλικών: Δευτέρα 18:00 - 19:00 
                                                               19:00 - 20:00 
                                                 Πέμπτη 18:00 - 19:00
                                                              19:00 - 20:00
                                                               


  Δάσκαλοι: Μαρίνου Ειρήνη, Τεγόπουλος Χρήστος  

Λειτουργία Τμήματος Ισπανικών:Τρίτη
                                                                18:00 - 19:00 
                                                                19:00 - 20:00 
                                                                  
                                                     
Δασκάλα: Πολέμη Σοφία

Λειτουργία τμήματος Γερμανικών : Πέμπτη 18:00 - 20:0

Δασκάλα: Κομνηνού Νταίζη