ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τμήμα βιβλίου & δανειστικής βιβλιοθήκης
 

Παρουσίαση βιβλίου

παρουσίαση βιβλίου
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

20/3/2019
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

26/2/2019
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

23/11/2018
 

(συνολικά 32 εγγραφές)