Από την παρουσίαση του βιβλίου "Το Στίγμα" της κ. Ρούλας Σαμαϊλίδου (14/11/2016)

Από την παρουσίαση του βιβλίου "Το Στίγμα" της κ. Ρούλας Σαμαϊλίδου (14/11/2016)
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

14/11/2016
 

45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ

2-18/9/2016
 

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ

τμήμα βιβλίου
 

(συνολικά 29 εγγραφές)