ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΑ

29/11/2019
 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

23/11/2019
 

ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ

14/12/2019
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

14/11/2019
 

ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

3/11/2019
 

(συνολικά 346 εγγραφές)