ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ 3 - 4/12/2016

διήμερη εκδρομή
 

ΤΡΙΖΟΝΙΑ 24/9/2016

μονοήμερη εκδρομή
 

ΚΥΘΗΡΑ 9 -11/9/2016

τριήμερη
 

ΑΝΔΡΟΣ 18 - 20/6/2016

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

εκδρομικό τμήμα
 

(συνολικά 150 εγγραφές)