ΑΡΤΑ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ

26 - 28/10/2019
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

23 - 28/10/2019
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11-13/10/2019
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2019
 

(συνολικά 164 εγγραφές)