ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

25-29/4/2019
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Απρίλιος 2019
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ

23-25/3/2019
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2019
 

(συνολικά 140 εγγραφές)