ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020
 

ΜΑΡΟΚΟ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ

1-5/6/2020
 

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ

14/3/2020
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2020
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ

Απρίλιος - Ιούνιος 2020
 

(συνολικά 140 εγγραφές)