ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

ΝΕΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Π.Κ.

Ακρόαση
 

Θεατρικό Εργαστήρι

 

ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ - ΚΟΡΑΚΑΣ

28-29/10/2023
 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΑΚΡΙΝΟ ΝΕΡΟ

14/10/2023
 

(συνολικά 24 εγγραφές)