ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

14/9/2020
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ TMHMATOΣ 2020 - 2021

ετήσιο - συνοπτικό
 

έναρξη λειτουργίας

μένουμε ασφαλείς
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2020
 

(συνολικά 16 εγγραφές)