ΚΑΛΕΣΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2018-2019
 

τμήμα φωτογραφίας - έκθεση

10-15/12/2018
 

Εκδήλωση έντεχνης ορχήστρας

26/11/2018
 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

24/11/2018
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ - ΑΣΚΡΗ

2/12/2018
 

(συνολικά 502 εγγραφές)