ΔΙΡΦΥΣ

11/12/2022
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

στην αίθουσα του ΠΚ
 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αγιογραφία
 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

Παιδική ζωγραφική - κατασκευές

Παιδικά τμήματα
 

(συνολικά 608 εγγραφές)