ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δεκέμβριος 2022
 

OPEN STUDIO

14/12
 

ΔΙΡΦΥΣ

11/12/2022
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

στην αίθουσα του ΠΚ
 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αγιογραφία
 

(συνολικά 586 εγγραφές)