Θεατρικό Εργαστήρι

 

ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ - ΚΟΡΑΚΑΣ

28-29/10/2023
 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΑΚΡΙΝΟ ΝΕΡΟ

14/10/2023
 

ΒΥΤΙΝΑ - ΕΛΑΤΗ 1/10/2023

ορειβατικό τμήμα
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

2023-2024
 

(συνολικά 608 εγγραφές)