ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

Παιδική ζωγραφική - κατασκευές

Παιδικά τμήματα
 

Νέο τμήμα μοντέρνου χορού (για παιδιά και εφήβους)

παιδικά τμήματα
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

αναπαλαίωση
 

ΛΟΥΣΙΟΣ 9/10/2022

ορειβατικό τμήμα
 

(συνολικά 586 εγγραφές)